Zawór serwisowy

Zawór serwisowy

Opcjonalnie wyrób może być wyposażony w unikalny zawór serwisowy, który umożliwia regulację ilości granulatu w poduszce.

Pozwala na odsypanie lub dosypanie granulatu do wyrobu, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Do prawidłowego wykorzystania zaworu zaleca się stosowanie GRANULATUWG.

 

1. Odciągnąć powietrze z poduszki za pomocą pompki.

2. Ostrożnie odkręcić korek zaworu.
Uwaga! Przy odkręconym zaworze nie wolno wykonywać gwałtownych
ruchów poduszką ani jej uciskać gdyż może to skutkować wysypaniem się granulatu.

3. Wyjąć korek.
Ostrożnie wyjąć korek zabezpieczający lejek woreczka z granulatem tak, by nie wysypać jego zawartości.

4. Napełnić granulatem.
Szczelnie włożyć lejek woreczka do otworu w poduszce na głębokość ok. 1 cm i delikatnie, pociągając worek do góry, przesypywać granulat do uzyskania jego żądanej ilości w poduszce. W celu odsypywania granulatu z poduszki do worka należy, po włożeniu lejka w otwór poduszki, obrócić ją zaworem w dół i ostrożnymi ruchami odsypać odpowiednią ilość granulatu.

5. Dokładnie zakręcić korek zaworu.

 

 

BodyMap – Jak to jest zrobione