Zawór

Zawór


Zawór BodyMap®.

Niezbędny element każdej poduszki BodyMap®. Umożliwia odciąganie lub wpuszczanie powietrza do poduszki. Stanowi standardowe wyposażenie każdej poduszki BodyMap®